วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงส้มโอและพี่น้องของส้มโอ มีอายุเท่ากับด้านของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ ข้างล่างนี้ ส้มโอและพี่น้องของส้มโอมีทั้งหมด 7 คน ส้มโอเป็นคนกลาง
นั่นคือส้มโอมีพี่ 3 คน และน้อง 3 คน น้อง ๆ ช่วยกันดูซิว่ารูปใด แทนส้มโอ หาได้แล้วระบายสีให้ส้มโอด้วย